Pečať obce

Najstaršia písomná zmienka o obci je z r. 1256, keď sa spomína v predikáte istého Petra de Rethe, resp. Reche. Obec vystupuje k r. 1310 ako osada, patriaca Bratislavskému hradu. Už v 13.-14.str. sa však stala majetkom tunajších zemanov a neskôr aj iných šľachtických rodov. Táto skutočnosť sa odzrkadľuje aj v najstaršom obecnom typáriu, ktorého odtlačok sa zachoval na dokumente z r. 1828.V strede pečatného poľa je od riadkov usporiadaný text NEMES RETHE PETSETJE, nad ním sú dve ramená so šabľami- typický motív šľachtických obcí, no v netypickej kompozícii.

Mladšia pečať, pochádzajúca z r. 1850 obsahuje štátny znak, doplnený o klenotvo forme šabľou ozbrojeného leva. Kruhopis znie NS / NEMES/ RÉTHE HELYSÉG PECSÉTJE 1850.

Z historického i heraldického hľadiska je cennejšie staršie pečatidlo, ktoré predstavuje aj východisko pre obecný erb. Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické, vexilologické a sigilografické zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Pečať obce Reca je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC RECA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Erb obce

V dolnej polovici červeného štítu dvoma hviezdami sprevádzaná zlatá, perlami zdobená koruna prevýšená dvomi privrátenými striebornými ramenami, ozbrojenými striebornými šabľami so zlatými rukoväťami.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí,

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka obce

Vlajka obce Reca pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej 3/9, bielej 1/9, žltej 1/9, bielej 1/9, červenej 3/9. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce

Zástava obce Reca má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

symbol obce Reca             symbol obce Reca


Historické a kultúrne pamiatky

Zborový dom

  • českobratská modlitebňa pri kostole reformovanej kresťanskej cirkvi

Ústredná mohyla

  • z kalendeberskej kultúry zo staršej doby železnej (6. stor. pred n. l.)

Kostoly

  • reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1769 – 1777 s obradnými premetmi
  • rímsko-katolíckej cirkvi Sv. Štefana z roku 1817

Príhovor starostu

Vítam Vás na internetovej stránke obce Reca. Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale najmä súčasnosť našej obce. Čítať celé...

Obecný úrad Reca

obecný úrad Reca

Kontakty

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Starosta:
PaedDr. Zoltán Metzner, MBA

Telefón:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

Dobrovoľný hasičský zbor:
+421221020643

E-mail:
reca@nextra.sk

Úradné hodiny
pondelok:  7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 16:30
piatok: 7:00 - 12:30

Odkazy

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk