Reca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 1

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Obec Reca v súlade so zákonom č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zásady boli schválené starostom obce PaedDr. Zoltánom Metznerom, MBA, dňa  23.10.2023,  s účinnosťou od 01.11.2023, nájdete ich v súbore na stiahnutie nižšie.

  • Za obec Reca  úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní  hlavný kontrolór obce.
  • Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám zriadených obcou:
    • Základná škola , Reca č. 229, 925 26 Reca
    • Materská škola , Reca č.24    (ďalej len „rozpočtová organizácia“).

Písomné oznámenie  sa podáva na adresu:

Obec Reca

Hlavný kontrolór obce

Reca č.24

925 26 Reca

Zásady podávania ,preverovania a evidovania oznámení samosprávy Obce Reca týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.pdf (210.81 kB)

Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke s označením

 „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk hlavného kontrolóra obce“.

Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu:  tomovic.maria@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

Zásady podávania ,preverovania a evidovania oznámení samosprávy Obce Reca týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.pdf

Zásady podávania ,preverovania a evidovania oznámení samosprávy Obce Reca týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,81 kB
Dátum vloženia: 2. 11. 2023 7:54
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2023 8:09