Reca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Vážení spoluobčania!

Vážení spoluobčania! 1

Vážení spoluobčania!

Na základe sťažností obyvateľov, obec vyzýva majiteľov rodinných domov k zabezpečeniu odvodnenia dažďovej vody na pozemkoch vlastníkov nehnuteľností, nakoľko odtok dažďovej vody ohrozuje bezpečnosť chodcov, ako i majetok priľahlých nehnuteľností. Povinnosť odvádzania dažďovej vody na vlastnom pozemku vyplýva zo stavebného zákona. Majiteľ nehnuteľnosti sa pri daždi stáva dočasným majiteľom dažďových vôd, ktoré dopadajú na jeho nehnuteľnosť. Musí sa o ne postarať tak, aby dažďová voda na jeho pozemku naďalej vsakovala. Majiteľ nehnuteľnosti v žiadnom prípade nesmie svoje nevsiaknuté vody vypúšťať na ulice, na komunikácie.


Riešiť záchyt dažďovej vody navrhujeme nasledovne:


- dažďovú vodu zo strechy a odvodňovaných plôch zachytávať na pozemku tak, aby
neodtekala naraz
- dažďovú vodu z objektov odvádzať dažďovými odpadovými potrubiami do
vsakovacieho zariadenia na pozemku vlastníka nehnuteľnosti
- nechať dažďovú vodu vsiaknuť do pôdy na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.


Upozorňujeme vlastníkov dotknutých nehnuteľností, že zodpovednosť za prípadné následky
budú znášať v plnom rozsahu. Žiadame majiteľov, aby predmetný problém vyriešili do 31.mája 2023.

Dátum vloženia: 4. 4. 2023 14:49
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 4. 2023 14:56