Reca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Separovaný zber elektronického odpadu

Separovaný zber elektronického odpadu

Separovaný zber elektronického odpadu

Vážení občania!
Obecný úrad Reca v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber
elektronického odpadu.
Zber sa uskutoční v piatok, 17. marca 2023 od 08:00 hod.
V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a
elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky,
sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.
Žiadame občanov o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.
Upozorňujeme neoprávnených osôb, že protizákonné zbieranie elektroodpadu je prísne zakázané! V prípade vyskytnutia sa protizákonného zbierania bude prípad hlásený polícii.

Dátum vloženia: 13. 3. 2023 11:07
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 3. 2023 11:20