Reca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Daňové priznanie 2022

Daňové priznanie 2022 1

Daňové priznanie 2022

Vyzývame občanov, u ktorých v roku 2021 nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, ako kúpa, predaj alebo dedenie nehnuteľnosti, stavba garáže a hospodárskej budovy, stavba, nadstavba alebo prístavba rodinného domu, alebo bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, že tieto zmeny je potrebné nahlásiť na obecný úrad v termíne do 31. januára. Tlačivá na priznanie sú k dispozícií na obecnom úrade.

Daňové priznanie je možné podať aj poštou, alebo elektronicky naskenované na mailovú adresu obce: reca@nextra.sk  

Daňové priznanie je možné podať aj poštou, alebo elektronicky naskenované na mailovú adresu obce: reca@nextra.sk   

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že všetci majitelia psov, ktorí majú psa staršieho ako 6 mesiacov, sú povinní podľa zákona platiť poplatok za psa. Zdaniteľnou osobou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní alebo chová psa. Poplatok je 5 eur. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom osoba prestala byť vlastníkom alebo držiteľom psa.  

Po nahlásení psa na úrade dostane majiteľ medailu s identifikačným číslom, ktorá sa umiestni na obojok psa. Daň za psa vyrubuje správca dane spolu s daňou z nehnuteľnosti.

 

 

Dátum vloženia: 12. 1. 2022 7:57
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2022 16:17