Reca - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

V obci fungujú tri školské zariadenia. Predškolské zariadenie, základná škola 1. – 4., a základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1. – 4.

Predškolské zariadenie má tri triedy s počtom detí 60. O ich predškolský vývoj sa stará kvalifikovaný učiteľský zbor na čele s riaditeľkou Serenou Tóthovou. Informácie o ustanovizni nájdete na webovej stránke www.msreca.sk.zš

Základnú školu 1. – 4. navštevujú žiaci s počtom cca. 35. Škola je dvojtriedna. Poobede funguje v škole aj školský klub. Pedagogický zbor vedie riaditeľka PaedDr. Marcela Dubovská.

Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským vedie riaditeľka Mgr. Beata Bodnárová. Žiaci sa učia v jednej triede, mimoškolská činnosť funguje do 14.00 hodiny.

Všetky školské zariadenia spestrujú kultúrny život v obci so svojimi kultúrnymi vystúpeniami na rôznych obecných programoch a oslavách.